ผักที่ไม่ควรกินดิบ

                                                                      เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าการปรุงผักให้สุกนั้นอาจลดคุณค่าทางโภชนาการ แต่ในทางเดียวกันก็อาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย เพราะสารบางอย่างในผักชนิดนั้นไม่ได้ถูกชำระเจือจางออกด้วยความร้อน ซึ่งมีผัก 7 ชนิด ไม่ควรกินดิบ ได้แก่ มันฝรั่ง           มันฝรั่งเป็นพืชที่ไม่ควรกินดิบโดยเด็ดขาด ก่อนกินต้องผ่านความร้อนก่อน เนื่องจากในมันฝรั่งดิบจะมีสาร “โซลานีน” สารพิษไกลโคแอลคาลอยด์  เป็นสารที่พืชสร้างมาเพื่อปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืช หากคนกินเข้าไปในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหัว […]