chi-ct-quinn-photo-20130709

IL Governor Pat Quinn Slights Poles During Event Honoring Jan Karski

FOR IMMEDIATE RELEASE

(PAL-PAC) Chicago, IL. – More than 200 people , including Illinois Governor Pat Quinn, special guests, and representatives of various Polish and Jewish organizations, met on April 24, 2014 at the Polish Consulate in Chicago to honor the late Jan Karski, World War II hero and Georgetown professor, on the anniversary of his 100th birthday.

Many of the invited guests, including historians and sociologists, participated in a panel discussion relating the remarkable accomplishments of Jan Karski.

In his speech , Governor Pat Quinn, Jan Karski’s student at Georgetown, thanked Jewish organizations for participating in the ceremony. It did not go unnoticed, however, to many people including, Mr. Arie Zweig, a supporter of the Jewish and Polish communities, and Chairman of the Polish-American Leadership Political Action Committee (PAL-PAC), that Governor Quinn failed to thank the the Polish Consulate, Deputy Consul Robert Rusiecki, and numerous representatives of Polish organizations who took part in the commemoration.

“It was disappointing that Governor Quinn did not acknowledge or thank the Polish organizers and supporters of the event. As Chairman of PAL-PAC, I feel that it is very important that the Polish community receive recognition when it is deserved, and our politicians, regardless who they are, need to be aware of our accomplishments and our ability to make an impact on the community and the political process”, Mr. Zweig stated.

Polish Translation

Ponad 200 osób , na czele z Gubernatorem Stanu Illinois – Pat Quinn, gośćmi  specjalnymi oraz przedstawicielami Organizacji Polonijnych i Żydowskich, spotkało sie 24 kwietnia , 2014 roku w siedzibie Polskiego Konsulatu w Chicago,  aby uhonorować wybitną postać Jana Karskiego w rocznicę Jego setnych urodzin.

Do Konsulatu przybyli  nie tylko  przedstawiciele społeczności Żydowskich, a także Ci, ktorzy osobiscie przeżyli Holokaust.

Wielu zaproszonych gości,  w tym historyków i socjologów, zabrało głos w panelu dyskusyjnym, którego głównym tematem była wybitna osoba Jana Karskiego.

W swoim przemówieniu, Gubernator Pat Quinn, podziękował Żydowskim organizacjom za przybycie na ta uroczystość. W  tej wypowiedzi  zabrakło jednak bezpośredniego podziękowania dla Konsulatu, który zorganiowal spotkanie w swoich progach,  jak i dla samego   Konsula RP w Chicago- Roberta Rusieckiego. Ponadto nie wspomnial, ani nie podziekowal przybylej  licznie grupie liderow organizacji polonijnych, ani samej Polonii.

Konkluzją,  jaka nasuwa się na myśl jest fakt, że obecny Gubernator nie liczy się z tak liczną etnicznie grupą w Illinois jaką  jest  Polonia. Obecny na spotkaniu w Konsulacie, jeden z czołowych liderow Polonijnych,  Pan Arie Zweig – Prezes organizacji  Polish –American Leadership Pal-Pac tak skomentował to wydarzenie:

“Gubernator wykazal kompletny brak szacunku dla Polonii. Wierzy on, że Polonia  chicagowska stanie po jego stronie nawet gdy on sam nie docenia i nie szanuje jej wsparcia. My jako Polacy, powinniśmy  mieć świadomość tego faktu, decydując się na wybór naszego kandydata na Gubernatora w zbliżających się wyborach”