• „Rejs w czasie” czyli opowieść o słynnych polskich transatlantykach.

  30-go stycznia, w godzinach od 6.00 do 8.00 wieczorem, w Bibliotece Uniwersytetu De Paul (2350 N. Kenmore Ave, Chicago Illinois) studenci klubów polskich z Uniwersytetów: DePaul, Loyola i Northeastern w Chicago mogli uczestniczyć w bardzo interesującej prelekcji Jana Lorysia, dyrektora Muzeum Polskiego w Ameryce. Wykład, połączony z foto- prezentacją, poświęcony był historii polskich transatlantyków zbudowanych w latach 30-tych: M/S Piłsudskiemu i M/S Batoremu.
  Na „spotkanie z historią” przyszło ponad 40 miłośników wnętrz okresu modernizmu oraz legendy polskich transatlantyków. Dzięki analizie zachowanych fotografii z tego okresu, uczestnicy spotkania mogli poznać fascynującą historię, wyposażenie i wnętrza najsłynniejszych polskich bliźniaków transoceanicznych.
  Spotkanie zaszczycił też swoją obecnością wice- konsul Konrad Zieliński z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, który opowiedział o pracy konsularnej, zaprezentował osiągnięcia nowoczesnej Polski w dziedzinie gospodarki i przybliżył studentom ważne daty historyczne, które przypadają na ten rok: setną rocznicę urodzin Jana Karskiego, 25 -lecie wyborów 1989 roku, 10- tą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 15-tą rocznicę przystąpienia Polski do NATO, 70-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 75-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
  Opowieść dyrektora Lorysia o polskich liniowcach i prezentacja wice – konsula Zielińskiego na temat współczesnej Polski, otworzyły cykl comiesięcznych spotkań w ramach Polsko- Amerykańskiego Wieczoru z Historią, które dla studentów organizuje Polsko- Amerykański Komitet Akcji Politycznej PAL-PAC.
  Kolejne spotkanie w tym cyklu odbędzie się już 27 lutego.

  2014-01-30_21.02.26_IMG_9210

  2014-01-30_21.01.17_IMG_9205

  2014-01-30_21.01.09_IMG_9204

  2014-01-30_20.42.12_IMG_9197

  2014-01-30_20.37.29_IMG_9196

  2014-01-30_19.46.30_IMG_9193

  2014-01-30_19.46.04_IMG_9191

  2014-01-30_19.45.53_IMG_9190

  2014-01-30_19.44.13_IMG_9187

  2014-01-30_19.31.37_IMG_9185

  2014-01-30_19.21.09_IMG_9182

  2014-01-30_19.20.45_IMG_9180

  2014-01-30_19.19.47_IMG_9177

  2014-01-30_19.19.17_IMG_9175

  2014-01-30_19.18.36_IMG_9171

 • It is today! PAL-PAC Polish- American History Night.

  For those of you who are going to attend PAL-PAC Polish- American History Night – a monthly symposium series to educate Polish – Americans on historical events in Poland:

  The event is tonight, Thursday, January 30, 2014 at 6:00pm – 8:00pm at DePaul University Library (the Lincoln Park Campus 235 N Kenmore Ave, Chicago IL)

  Below is a map of the LP campus and the floor plan of the building. Entrance to the building is marked with a red X. For your convenience, the Red/Purple/Brown Line CTA stop is marked, too.
  (Street parking is also available)

  The next picture is the floor plan of the library. The event is at the Rosati Room (#300). You can take the elevator up to the 3rd floor.

  We hope to see you there!

  LPC Campus map

  Library map

 • Register for PAL-PAC Polish- American History Night!

 • Candidates Forum

 • VOTE!

  vote promo photo

 • Wyborczy Głos Polonii

  Trwają przygotowania do Forum Kandydatów Politycznych, które Polsko- Amerykański Komitet Akcji Politycznej (PAL-PAC) razem z Polsko- Amerykańską Izbą Gospodarczą (PACC) i przedstawicielami ponad 30 innych organizacji polonijnych przeprowadzi 14 Marca 2014 roku w Copernicus Center (5216 W. Lawrence, Ave Chicago, Illinois) w godzinach od 6.00 do 9.00 wieczorem.
  Spotkanie tuż przed prawyborami, które w tym roku przypadają na 18 marca, ma umożliwić wyborcom polskiego pochodzenia w Chicago poznanie programów wyborczych polityków kandydujących na urzędy, posłuchać ich prelekcji, a co za tym idzie, zwiększyć świadomość polityczną Polonii i zachęcić ją do czynnego udziału w wyborach.
  Zdaniem prezesa Rady Nadzorczej PAL-PAC, Ariego Zweiga, Forum będzie też doskonałą okazją do zaprezentowania politykom wyborczej siły Polonii: „Jestem przekonany, że politycy, którzy przyjdą na spotkanie i zobaczą ponad tysięczną grupę Polaków zainteresowanych czynnym udziałem w życiu politycznym USA, dojdą do wniosku, że jesteśmy grupą etniczną, z którą warto i należy się liczyć” – powiedział Pan Zweig.

 • PAL-PAC organizuje comiesięczny Polsko- Amerykański Wieczór Historyczny.

  Polsko- Amerykański Wieczór Historyczny to organizowane co miesiąc spokania młodych Amerykanów polskiego pochodzenia, ktorzy interesują się historią Polski z ekspertami w tej dziedzinie.
  Jest to jedna z wielu inicjatyw, które w tym roku PAL-PAC proponuje swoim członkom I sympatykom.

  Pierwsze spotkanie z całorocznego cyklu oficjalnie zainauguruje Vice -Konsul Konrad Zieliński z Konsulatu Rzeczpospolitej Polski w Chicago.
  “To bardzo potrzebna inicjatywa i cieszę się, że będę mógł w niej wziąć udział.” powiedział Vice Konsul, który obiecał również odpowiedzieć na pytania studentów, dotyczące dyplomacji, pracy konsularnej i przygotowań Konsulatu do tegorocznych rocznic historycznych Polski: setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego, 25 lecia wyborów 1989 r., 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 15. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
  Pierwszy „wieczór z historią” odbędzie się 30 stycznia w godzinach od 6.00 do 8.00 wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej DePaul przy 2350 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614. Poświęcony będzie słynnym polskim transatlantykom: Batoremu i Piłsudskiemu, a poprowadzi je drJan Loryś, Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce. W spotkaniu wezmą udział studenci z Klubów Polskich z chicagowskich uniwersytetów: DePaul, Loyola I Northeastern.

  Jan M. Loryś urodził się w Anglii. Jego rodzice poznali się we Włoszech zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rodzina osiedliła sie w Chicago we wczesnych latach 50. Ukończył szkołę podstawową im. Św. Fidelisa i gimnazjum Gordon Tech prowadzone przez Zmartwychwstańców. W tym samym czasie uczęszczał do sobotniej szkoły im. Generała Tadeusza Kościuszki, należał do harcerstwa. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Illinois w Chicago, kierunek nauki polityczne, zdobywając B.A. w tej dziedzinie w 1971 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra historii ze specjalizacją dotyczącą Europy Wschodniej. Od 1996 roku jest dyrektorem Muzeum Polskiego w Ameryce.

 • Pal-Pac zaprasza do współpracy organizacje polonijne

  Picture1

  W miniony czwartek 9 stycznia w Copernicus Center odbyło się spotkanie liderów organizacji polonijnych, przybyłych na zaproszenie Prezesa Polish-American Leadership Pal-Pac, pana Ariego Zweiga, który wraz z członkami Rady Dyrektorów przedstawił noworoczny plan działania organizacji.

  Założyciele i członkowie organizacji Pal-Pac nawoływali istniejące w Chicago organizacje polonijne do współpracy – chcieli poprzez wspólne działanie zwiększyć świadomość polityczną Polonii i zachęcić ją do czynnego udziału w wyborach. Przedstawicielom Pal-Pac zależało na upowszechnianiu wśród Polaków wiedzy na temat warunków i sposobu głosowania.

  Kolejnym zadaniem i założeniem spotkania było uświadomienie politykom, jak silną grupą etniczną jest zjednoczona Polonia. „W nadchodzącym roku chcemy połączyć siły z największą liczbą organizacji polonijnych i wspierać się we wspólnych inicjatywach. Zamierzamy dotrzeć również do młodzieży i organizacji studenckich oraz do całego środowiska polonijnego” – powiedział Arie Zweig, Prezes Rady Nadzorczej Pal-Pac.

  Na spotkanie przybyli także przedstawiciele młodego pokolenia – studenci, członkowie polonijnych organizacji na uniwersytetach Layola i Du Page, którzy zadeklarowali swoją pomoc i chęć partycypowania w działaniach organizacji Pal-Pac.

  W pierwszej dekadzie nowego roku Pal-Pac wraz z chętnymi do współpracy organizacjami polonijnymi planuje przedsięwzięcie, na które przybędzie ponad 1000 Polaków zainteresowanych czynnym udziałem Polonii w życiu politycznym. Będą oni mieli okazję, żeby spotkać się z politykami, wysłuchać ich prelekcji, jak również dowiedzieć się więcej na temat miejsca i sposobu głosowania w nadchodzących wyborach.

  Kinga Aleksandrowicz (Magazyn Polonia)

 • PRIMARY ELECTION- MARCH 18, 2014 fast facts

  PRIMARY ELECTION- MARCH 18, 2014

  Chicago Board of election FAST FACTS:

  Voters will nominate Democratic and Republican candidates for U.S Senator, Governor, the Judiciary and other statewide, legislative and local offices.

  Key election dates:
  VOTER REGISTRATION DEADLINE: FEB. 18, 2014
  Moved? Newer registered? File now.
  Forms at chicagoelections.com and local libraries
  Feb. 19- March 15: “Grace Period” to register and vote at the Election Board.

  VOTE ONE OF THREE WAYS:

  1. EARLY VOTING: MARCH 3-15 AT 51 CHICAGO SITES.
  All open Mon- Sat 9-5
  Government photo ID required

  2. VOTE BY MAIL
  Apply online or mail in form by early march. Mail ballot on or before March 17.

  3. TUESDAY, MARCH 18, 2014 – PRIMARY ELECTION DAY
  Vote only at your precinct.

 • PAL-PAC Board of Directors – elections

  It is time to establish our Board of Directors for the year. Current Directors are able to continue to serve on the Board by indicating their interest to do so and complying with all internal policies. However, TWO BOARD POSITIONS MAY BE FILLED BY OUR MEMBERS! Therefore, if you, or someone you know is interested in serving on our Board as a member-elected director, please submit a nomination by emailing our Executive Director, Ela Golebiewska, at elagol@gmail.com by 5pm on January 27, 2014. Nominees may be subject to an additional election and/or approval by the Board of Directors.